Aktuality

Oznámení o změně názvu zařízení

V souladu s novou zřizovací listinou platnou ode dne 13.12.2018,

se mění počínaje dnem 14.1.2019 název

Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace na název:

Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace

Sídlo: Strážovská 965/2, 697 01

Hlavní účel p.o.:

poskytování zdravotních služeb v souladu s oprávněním k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 b., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, dětem ve věku do 6 let, výjimečně starším, a to ohroženým a postiženým, o které se rodina nedovede, neumí nebo nechce postarat.

Předmět činnosti p.o.:

  • Poskytování ambulantní a lůžkové formy zdravotní péče (preventivní, diagnostické, léčebně rehabilitační a ošetřovatelské)
  • Spolupráce při organizaci náhradní rodinné péče.
  • Poskytování psychologicko-výchovné péče
  • Zajištění odborné praxe studentů středních odborných škol, vyšších odborných škol a vysokých škol se zaměřením na poskytování zdravotních služeb
  • Sociálně-právní ochrana dětí