Sociálně právní ochrana dětí

Krůček Kyjov má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Dle Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č.j.: JMK 119437/2019 ze dne 19.08.2019, odboru sociálních věcí příslušného k rozhodování podle § 49 odst. 1 a § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je získáno oprávnění vykonávat v rámci Krůčku Kyjov činnost v následujícím rozsahu:

– Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.

– Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.

– Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

  • vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
  • poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
  • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
  • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
  • zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče