Sociálně právní ochrana dětí

  • vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
  • poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
  • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
  • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
  • zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče