Sponzoři

Děkujeme všem sponzorům za rok 2016.

Seznam všech sponzorů bude k nahlédnutí ve výroční zprávě 2016 v obchodním rejstříku.