Sponzoři

Děkujeme všem sponzorům za rok 2018.

Seznam všech sponzorů bude k nahlédnutí ve výroční zprávě 2018 v obchodním rejstříku.