Vánoce a předvánoční čas

V předvánočním čase se naše děti zúčastnily spousty akcí, které si přichystalo město Kyjov, muzeum T.G. Masaryka v Kyjově, školy a školky…..

Tímto by jsme chtěli poděkovat našim všem sponzorů a podporovatelům, kteří si opět na nás vzpomněli a podělili se o radost z dárků s našimi dětmi.

Přejeme všem klidné, spokojené a zářivé Vánoce. V novém roce 2024 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Děti a tety z Krůčku Kyjov

Rubriky: dckyjov | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoce a předvánoční čas

Krůček Kyjov (dříve Dětské centrum Kyjov), příspěvková organizace, je zvláštní dětské zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj

 • Zařízení spadá pod rezort Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Zřizovatelem Krůčku Kyjov, příspěvkové organizace (dále jen organizace) je od roku 2003 Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82, IČO 70888337.
 • Organizace je registrována jako nestátní zdravotnické zřízení.
 • Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu Pr, vložka číslo 1247, všechny změny byly do obchodního rejstříku vloženy.
 • Krůček Kyjov je držitelem Certifikátu osvědčujícího obhájení normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • Činnost zařízení je vykonávána v souladu se zněním zřizovatelské listiny:

Úplné znění ZL příspěvkové organizace JMK schválené Zastupitelstvem JMK usnesením     č. 1984/15/Z21 ze dne 17.9.2015 ve znění dodatku č. 1 schváleného Zastupitelstvem JMK usnesením č. 1642/18/Z 18 ze dne 13.12.2018 zahrnulo změny schválené dodatkem č. 1, který nabyl platnosti a účinnosti dne 13.12.2018, tato zřizovací listina nabyla účinnosti dnem 13.12.2018.

Hlavní účel činnosti je v aktuální ZL vytyčen následujícím způsobem:   

 1. Hlavním účelem p.o. je poskytování zdravotních služeb v souladu s oprávněním k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, dětem ve věku do 6 let, výjimečně starším, a to ohroženým a postiženým, o které se rodina nedovede, neumí nebo nechce postarat.
 2. Předmětem činnosti p.o. je:
  • Poskytování ambulantní a lůžkové formy zdravotní péče (preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační a ošetřovatelské).
  • Spolupráce při organizaci NRP.
  • Poskytování psychologicko-výchovné péče.
  • Zajištění odborné praxe studentů středních odborných škol, vyšších odborných škol a vysokých škol se zaměřením na poskytování zdravotních služeb
  • Sociálně – právní ochrana dětí v rozsahu stanoveném v rozhodnutí příslušného orgánu JMK
 3. Zařízení má pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí v rozsahu, jenž je stanoven Rozhodnutím Krajského úřadu JMK, odbor sociálních věcí, č. j.: JMK 119437/2019 ze dne 19.08.2019: 
  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Místem výkonu je: Strážovská 965/2, 697 01 Kyjov
  • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
  • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

Krůček Kyjov v souladu s výše uvedeným zněním ZL spolupracuje s příslušnými orgány a institucemi poskytujícími pomoc dětem se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním, dětem v krizové situaci, dětem se sociálním znevýhodněním, a to napříč jednotlivými rezorty.

Komunikační spojení

Krůček Kyjov-centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace

Strážovská 965/2, 697 01 Kyjov

IČO: 47377445

Telefon: 518 601 390-393

www:dckyjov.cz

Rubriky: Dětské centrum Kyjov | Štítky: , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem