GDPR

GDPR

Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace

Strážovská 965

Kyjov 697 33

IČO:  47377445

Jako správci osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s výše uvedeným nařízením, v nezbytném rozsahu vyplývajícím ze skutečnosti, že jsme zdravotnickým zařízením, tudíž nakládáme se všemi údaji v souladu se zákonem č. 372/2011, zákon o zdravotních službách.

Zavazujeme se nakládat s osobními údaji takovým způsobem, aby nebyla zasažena práva a soukromí dotčených subjektů, a současně aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití nebo ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud některá osoba považuje zpracování svých údajů za nezákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní údaje správce:

Název organizace: Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace

IČO: 47377445

Sídlo: Strážovská 965, Kyjov 697 33

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Milan Ondrášek

TEl.: +420 774 410 919

e-mail: on-epd@email.cz

 

Kontakt

Dětské centrum Kyjov, p.o.

Tel. : 518 601 390 (392)

e-mail: petrasova.jana@dckyjov.czředitelka zařízení   

              novakova.eva@dckyjov.cz, zástupce ředitele