Sponzoři

Děkujeme všem sponzorům za rok 2021.

Seznam všech sponzorů bude k nahlédnutí ve výroční zprávě za rok 2021 umístěné od 28.02.2022
na Portálu JMK a v obchodním rejstříku.