Sociálně právní ochrana dětí

  1. Zařízení má pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí v rozsahu, jenž je stanoven Rozhodnutím Krajského úřadu JMK, odbor sociálních věcí, č. j.: JMK 119437/2019 ze dne 19.08.2019:
    • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Místem výkonu je: Strážovská 965/2, 697 01 Kyjov
    • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
    • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

Krůček Kyjov v souladu s výše uvedeným zněním ZL spolupracuje s příslušnými orgány a institucemi poskytujícími pomoc dětem se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním, dětem v krizové situaci, dětem se sociálním znevýhodněním, a to napříč jednotlivými rezorty.